Στοιχεία έκδοσης


Γεώργιος Ζαχαριάδης
Καρφάς 8
82100 ΧΙΟΣ
ΕΛΛΑΣ
+30 / 22710 / 31 654
+30 / 693 / 96 70 745

Email: chios@zachariadis.at

Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα "chios.zachariadis.at" προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας:
© Nikolaos Zachariadis, Graz
Η δημοσίευση των εικόνων χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύεται.

House Georgios ελέγχετε από τον ΕΟΤ.

EOT